De documentaire Buurtteam Lariks Pittelo: Experts van het gewone leven biedt een uniek kijkje achter de schermen van de totstandkoming van een buurtteam. Voor aankomende professionals is het heel waardevol om zo te kunnen zien hoe hun eigen werksoort onderdeel uitmaakt van een groter geheel. De film biedt geen blauwdruk voor hèt buurt- of wijkteam, maar maakt wel inzichtelijk hoe de samenwerking in de praktijk verloopt en wat de rol van de verschillende betrokkenen kan zijn.

De film is zeer geschikt om in te zetten binnen onderwijsprogramma’s waarbinnen sociale professionals worden opgeleid om later mogelijk deel uit te gaan maken van zo’n multidisciplinair team. Hij biedt een realistische kijk op de inzet van het team om een impuls te geven aan een wijk, samen met bewoners. Variërend van een schoonmaakactie tot een schuttingproject tot het creëren van draagvlak voor de opvang van zwerfjongeren in de buurt en aansluiting met hulpverlening.

Gebruik van de documentaire door onderwijsaanbieders wordt van harte aangemoedigd door alle partijen die betrokken waren bij de totstandkoming van deze film.

 

Deel:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone