De documentaire Buurtteam Lariks Pittelo: Experts van het gewone leven geeft een beeld van de manier waarop een buurtteam in twee wijken in Assen tot stand is gekomen. In het buurtteam werken gemeente en professionals uit het sociale domein, waaronder Noordermaat maatschappelijk werk (nu SPiNN Drenthe), Vaart Welzijn, MEE Drenthe en diverse zorgaanbieders, met elkaar samen.

De documentaire laat de kanteling zien naar meer verantwoordelijkheid van de burgers, waarbij bewoners samen zelf het trappenhuis gaan onderhouden. Naar slim samenwerken waarbij bewoners samen met het buurtteam bedenken waar de buurt van op zou knappen. Waarna ze vervolgens zelf die nieuwe schuttingen plaatsen en er zo meer contacten ontstaan.

Aan de voorkant moest het sociaal werk anders georganiseerd worden, maar dan wel zo dat problemen eerder gesignaleerd en opgepakt worden. Efficiënter en goedkoper. Maar hoe doe je dat? Wat blijft is het zorgvuldig inschatten, professioneel werken en hulp bieden waar noodzakelijk. Aan die ex-verslaafde, aan multi-probleemgezinnen. Een kwestie van de balans vinden en behouden.

Tussen 2013 – 2015 werd het Buurtteam een begrip: “ze zijn er voor de gewone mensen met de gewone problematiek. Waar gewoon heel veel gezinnen tegenaan lopen.” Vroeger kreeg je een stempel als je naar een psycholoog of andere hulp moest. “Dat stempel, dat heeft mijn buurtteam niet.”

De film toont hoe vanaf de start in 2013 is toegewerkt naar een team dat voor èn met de buurt werkt.

Deel:Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Email this to someone